×
فارسی | English
فراخوان عضويت جوانان در كميته هماهنگ كننده كشوري پروژه گلوبال فاند

به استحضار مي رساند، كميته هماهنگ كننده كشوري پروژه گلوبال فاند در ايران، تصميم به عضوگيري دو نفر جوان زير ٢٥ سال داراي حداقل شاخص هاي ذكر شده در ذيل مي باشد، لذا بدينوسيله از افراد واجد شرايط دعوت بعمل مي آيد رزومه فردي خود (شامل مشخصات فردي، توانمنديها، سابقه كاري مرتبط با بيماري ايدز و نام موسسه معرفي كننده) را حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه شنبه ٨ خردادماه ١٣٩٧ به آدرس پست الكترونيكی z_kadkhoda@yahoo.com ارسال فرمايند.
شرايط مورد انتظار:
- سن زير ٢٥ سال
- سابقه فعاليت در برنامه كنترل ايدز
- آشنايي با زبان انگليسي در حد متوسط رو به بالا
تاریخ ارسال:  1397/02/25 نگارنده:  دبیرخانه