×
فارسی | English
اعضاء
دکتر محمد مهدی گویا
سازمان : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نقش در CCM : نایب رئیس
ایمیل : mgouya57@gmail.com
رزومه :
دکتر علی اکبر حقدوست
سازمان : دانشگاه
نقش در CCM : عضو
ایمیل : ahaghdoost@gmail.com
رزومه :
آقای امیر رضا مرادی
سازمان : فعالین اجتماعی
نقش در CCM : عضو
ایمیل : amirrezamoradi@yahoo.com
رزومه :
دکتر فرداد درودی
سازمان : دفتر سازمان ملل متحد در زمینه ایدز
نقش در CCM : عضو
ایمیل : doroudif@unaids.org
رزومه :
دکتر گلاره مستشاری
سازمان : دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد
نقش در CCM : عضو
ایمیل : gelareh.mostashari@unodc.org
رزومه :
دکتر سفیدی
سازمان : صدا و سیما
نقش در CCM : عضو
ایمیل : Hamidafsari55@yahoo.com
رزومه :
دکتر مینو محرز
سازمان : دانشگاه
نقش در CCM : عضو
ایمیل : minoomohraz@ams.ac.ir
رزومه :
آقای مهدی امیری
سازمان : غیر دولتی
نقش در CCM : عضو
ایمیل : greenafrango@gmail.com
رزومه :
دکتر احمد حاجبی
سازمان : دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد
نقش در CCM : عضو
ایمیل : hajebi.ahmad@gmail.com
رزومه :
خانم نسرین گودرزی
سازمان : وزارت کشور
نقش در CCM : عضو
ایمیل : nasrin_goodarzi@yahoo.com
رزومه :
آقای بهروز امیری
سازمان : غیر دولتی
نقش در CCM : عضو
ایمیل : behrouz.amiri13@gmail.com
رزومه :
دکتر محسن اسدی لاری
سازمان : امور بین الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نقش در CCM : عضو
ایمیل : mohsen.asadi@yahoo.com
رزومه :
خانم طاهره زندی
سازمان : وزارت امور خارجه
نقش در CCM : عضو
ایمیل : tzandi2000@gmail.com
رزومه :
آقای حبیب بهرامی
سازمان : غیر دولتی
نقش در CCM : عضو
ایمیل : habibbahrami@yahoo.com
رزومه :
دکتر صفیه شهریاری
سازمان : فعالین اجتماعی
نقش در CCM : عضو
ایمیل : safiehshahriari@gmail.com
رزومه :
دکتر شهاب الدین عظمتی
سازمان : فعالین اجتماعی
نقش در CCM : عضو
ایمیل : shazema@gmail.com
رزومه :
دکتر محمد رضا سیدقاسمی
سازمان : غیر دولتی
نقش در CCM : عضو
ایمیل : dr-ghasemi.reza@yahoo.com
رزومه :
دکتر پروین افسر کازرونی
سازمان : اداره کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشی
نقش در CCM : مدیر برنامه کشوری کنترل ایدز
ایمیل : p.afsar50@gmail.com
رزومه :
دکتر غلامرضا حیدری
سازمان : دانشگاه
نقش در CCM : عضو
ایمیل : gr.heidari56@gmail.com
رزومه :
دکتر بهنام فرهودی
سازمان : بخش خصوصی
نقش در CCM : عضو
ایمیل : b_farhoudi@yahoo.com
رزومه :
دکتر پرویز افشار
سازمان : ستاد مبارزه با مواد مخدر
نقش در CCM : عضو
ایمیل : afshar_pmd@yahoo.com
رزومه :
دکتر صدیقه امینی
سازمان : سازمان انتقال خون
نقش در CCM : عضو
ایمیل : dr. amini@gmail.com
رزومه :
آقای کامران هاشمی
سازمان : بخش خصوصی
نقش در CCM : عضو
ایمیل : hashemi_k2000@yahoo.com
رزومه :
خانم زهرا کدخدا
سازمان : دبیرخانه CCM
نقش در CCM : دبیرخانه CCM
ایمیل : z_kadkhoda@yahoo.com
رزومه :
دکتر مهرزاد تشکریان
سازمان : سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
نقش در CCM : عضو
ایمیل : mehrzadtsh@yahoo.com
رزومه :
دکتر رامین منوچهری
سازمان : بخش خصوصی
نقش در CCM : عضو
ایمیل : dr-ramin-m@yahoo.com
رزومه :
دکتر محمد مهدی گویا
سازمان : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نقش در CCM : نایب رئیس
ایمیل : mgouya57@gmail.com
رزومه :
دکتر فرداد درودی
سازمان : دفتر سازمان ملل متحد در زمینه ایدز
نقش در CCM : عضو
ایمیل : doroudif@unaids.org
رزومه :
دکتر مینو محرز
سازمان : دانشگاه
نقش در CCM : عضو
ایمیل : minoomohraz@ams.ac.ir
رزومه :
خانم نسرین گودرزی
سازمان : وزارت کشور
نقش در CCM : عضو
ایمیل : nasrin_goodarzi@yahoo.com
رزومه :
خانم طاهره زندی
سازمان : وزارت امور خارجه
نقش در CCM : عضو
ایمیل : tzandi2000@gmail.com
رزومه :
دکتر شهاب الدین عظمتی
سازمان : فعالین اجتماعی
نقش در CCM : عضو
ایمیل : shazema@gmail.com
رزومه :
دکتر غلامرضا حیدری
سازمان : دانشگاه
نقش در CCM : عضو
ایمیل : gr.heidari56@gmail.com
رزومه :
دکتر صدیقه امینی
سازمان : سازمان انتقال خون
نقش در CCM : عضو
ایمیل : dr. amini@gmail.com
رزومه :
دکتر مهرزاد تشکریان
سازمان : سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
نقش در CCM : عضو
ایمیل : mehrzadtsh@yahoo.com
رزومه :
دکتر علی اکبر حقدوست
سازمان : دانشگاه
نقش در CCM : عضو
ایمیل : ahaghdoost@gmail.com
رزومه :
دکتر گلاره مستشاری
سازمان : دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد
نقش در CCM : عضو
ایمیل : gelareh.mostashari@unodc.org
رزومه :
آقای مهدی امیری
سازمان : غیر دولتی
نقش در CCM : عضو
ایمیل : greenafrango@gmail.com
رزومه :
آقای بهروز امیری
سازمان : غیر دولتی
نقش در CCM : عضو
ایمیل : behrouz.amiri13@gmail.com
رزومه :
آقای حبیب بهرامی
سازمان : غیر دولتی
نقش در CCM : عضو
ایمیل : habibbahrami@yahoo.com
رزومه :
دکتر محمد رضا سیدقاسمی
سازمان : غیر دولتی
نقش در CCM : عضو
ایمیل : dr-ghasemi.reza@yahoo.com
رزومه :
دکتر بهنام فرهودی
سازمان : بخش خصوصی
نقش در CCM : عضو
ایمیل : b_farhoudi@yahoo.com
رزومه :
آقای کامران هاشمی
سازمان : بخش خصوصی
نقش در CCM : عضو
ایمیل : hashemi_k2000@yahoo.com
رزومه :
دکتر رامین منوچهری
سازمان : بخش خصوصی
نقش در CCM : عضو
ایمیل : dr-ramin-m@yahoo.com
رزومه :
آقای امیر رضا مرادی
سازمان : فعالین اجتماعی
نقش در CCM : عضو
ایمیل : amirrezamoradi@yahoo.com
رزومه :
دکتر سفیدی
سازمان : صدا و سیما
نقش در CCM : عضو
ایمیل : Hamidafsari55@yahoo.com
رزومه :
دکتر احمد حاجبی
سازمان : دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد
نقش در CCM : عضو
ایمیل : hajebi.ahmad@gmail.com
رزومه :
دکتر محسن اسدی لاری
سازمان : امور بین الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نقش در CCM : عضو
ایمیل : mohsen.asadi@yahoo.com
رزومه :
دکتر صفیه شهریاری
سازمان : فعالین اجتماعی
نقش در CCM : عضو
ایمیل : safiehshahriari@gmail.com
رزومه :
دکتر پروین افسر کازرونی
سازمان : اداره کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشی
نقش در CCM : مدیر برنامه کشوری کنترل ایدز
ایمیل : p.afsar50@gmail.com
رزومه :
دکتر پرویز افشار
سازمان : ستاد مبارزه با مواد مخدر
نقش در CCM : عضو
ایمیل : afshar_pmd@yahoo.com
رزومه :
خانم زهرا کدخدا
سازمان : دبیرخانه CCM
نقش در CCM : دبیرخانه CCM
ایمیل : z_kadkhoda@yahoo.com
رزومه :