×
فارسی | English
ایران CCM
کمیته هماهنگ کننده کشوری پروژه صندوق جهانی در ایران (CCM)، مطابق با دستور هیئت مدیره GFATM از سال 2001 برای مبارزه با ایدز، سل و مالاریا شکل گرفت. ساختار و مفهوم کمیته هماهنگ کننده کشوری، منعکس کننده اصول مالکیت ملی و تصمیم گیری مشارکتی است. این مشارکت دولتی- خصوصی منحصر به فرد در سطح ملی نشان دهنده بدنه حاکم کشورهای دریافت کننده در استفاده از منابع صندوق جهانی می باشد. CCM مسئول هماهنگی تسلیم پروپوزال ها، تهیه درخواست برای ادامه کمک های مالی، انتخاب دریافت کنندگان اصلی و همچنین نظارت بر روی تمام بودجه های اهدایی گلوبال فاند است CCM ایران، یک مشارکت چندین ذینفعی عمومی خصوصی ملی است. شامل اعضای دولت، سازمان های جامعه مدنی (Civil Society) و بخش آکادمیک، بخش خصوصی، سازمان ملل متحد و ...است. CCM در ژوئن 2009 بازسازی شد و تعداد اعضا از 26- 30 افزایش یافت. نمایندگان تمام حوزه های غیر دولتی افزایش یافته است.