×
فارسی | English
ارتباط با ما

آدرس: دبیر خانه کمیته هماهنگ کننده کشوری پروژه گلوبال فاند، تهران شهرک غرب بلوار ایوانک بین فلامک و سیمای ایران وزارت بهداشت در مان و آموزش پزشکی بلوک A طبقه 5

کدپستی:1467664961

تلفن:81455030 21 98+

فکس:81454357 21 98+


آدرس: دبیر خانه کمیته هماهنگ کننده کشوری پروژه گلوبال فاند، تهران شهرک غرب بلوار ایوانک بین فلامک و سیمای ایران وزارت بهداشت در مان و آموزش پزشکی بلوک A طبقه 5

کدپستی:1467664961

تلفن:81455030 21 98+

فکس:81454357 21 98+